Michał STYSZ, Michał MĄCZKA, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC

DOI: 10.5277/hm140101
history of mining, relics of mining, Janowiec, Bardzkie Mountains